Documents

En aquesta secció s’estableixen una sèrie de documents ordenats numèricament com a guia ordenada de lectura. Així mateix, un cop finalitzada la sèrie numerada, s’aniran incorporant diversos documents d’interès en la matèria.